MARKETINGOVÝ SLOVNÍK #4

Ďalšia stránka nášho marketingového slovníka sa otáča. Začítajte sa do pojmov z nášho žargónu. Veríme, že marketingový slovník od BIZNIS.HELP je pre vás užitočným navigátorom vo vodách marketingu.

CLAIM

Angličtinári si toto slovo preložia po svojom. Nesie významy ako „tvrdenie“, „sťažnosť“ alebo „žiadať“. Pre marketérov po celom svete znamená slovo claim slogan alebo motto.

Ide o marketingovú súčasť spájanú s produktami, službami a kampaňami. Podieľa sa na tvorbe imageu istého brandu, a to tým, že je nálepkou jeho originality a nezameniteľnosti. Claimy sú uvádzané v písomnej podobe a v audiovizuálnych reklamách sa na zdôraznenie niekedy aj vyslovujú v podobe voiceoveru. Ak sú uvádzané ako súčasť produktu, sú claimy písané za ich názvami, v prípade reklám sa uvádzajú na ich konci.

QR kód

QR kódy dnes nájdeme snáď všade – na vstupenkách na koncerty, na obaloch potravín, na jedálnych lístkoch. Prečo sú také dôležité v marketingu a prečo sa hodí poznať ich aj vám?

Ide o dvojrozmerný čiarový kód s jedinečnou identifikáciou vecí, na ktoré odkazuje. Vyvinula ho japonská spoločnosť Denso-Wave už v roku 1994 pod názvom Quick Response (skrátene QR), čo odkazuje na jeho funkciu, a to rýchle zobrazenie požadovanej informácie. Do QR kódu môžeme zašifrovať kopec rôznorodých informácií, ako odkazy na webové stránky, prihlasovacie údaje, texty, súradnice alebo aj piesne. Uľahčujú ľuďom prístup k vašim produktom a službám – netreba prepisovať siahodlhé odkazy alebo googliť váš content, stačí iba oskenovať kód a hneď sa vaša cieľovka dozvie všetko, čo potrebuje. Majú široké možnosti umiestnenia a ich pozícia na trhu závisí iba na vašej nápaditosti.

VLOG

QR kódy dnes nájdeme snáď všade – na vstupenkách na koncerty, na obaloch potravín, na jedálnych lístkoch. Prečo sú také dôležité v marketingu a prečo sa hodí poznať ich aj vám?

Ide o dvojrozmerný čiarový kód s jedinečnou identifikáciou vecí, na ktoré odkazuje. Vyvinula ho japonská spoločnosť Denso-Wave už v roku 1994 pod názvom Quick Response (skrátene QR), čo odkazuje na jeho funkciu, a to rýchle zobrazenie požadovanej informácie. Do QR kódu môžeme zašifrovať kopec rôznorodých informácií, ako odkazy na webové stránky, prihlasovacie údaje, texty, súradnice alebo aj piesne. Uľahčujú ľuďom prístup k vašim produktom a službám – netreba prepisovať siahodlhé odkazy alebo googliť váš content, stačí iba oskenovať kód a hneď sa vaša cieľovka dozvie všetko, čo potrebuje. Majú široké možnosti umiestnenia a ich pozícia na trhu závisí iba na vašej nápaditosti.

BOUNCE RATE

QR kódy dnes nájdeme snáď všade – na vstupenkách na koncerty, na obaloch potravín, na jedálnych lístkoch. Prečo sú také dôležité v marketingu a prečo sa hodí poznať ich aj vám?

Ide o dvojrozmerný čiarový kód s jedinečnou identifikáciou vecí, na ktoré odkazuje. Vyvinula ho japonská spoločnosť Denso-Wave už v roku 1994 pod názvom Quick Response (skrátene QR), čo odkazuje na jeho funkciu, a to rýchle zobrazenie požadovanej informácie. Do QR kódu môžeme zašifrovať kopec rôznorodých informácií, ako odkazy na webové stránky, prihlasovacie údaje, texty, súradnice alebo aj piesne. Uľahčujú ľuďom prístup k vašim produktom a službám – netreba prepisovať siahodlhé odkazy alebo googliť váš content, stačí iba oskenovať kód a hneď sa vaša cieľovka dozvie všetko, čo potrebuje. Majú široké možnosti umiestnenia a ich pozícia na trhu závisí iba na vašej nápaditosti.

FOCUS GROUP

Tento pojem je primárne spojený so psychológiou a sociológiou, bez tých by ale marketing fungovať nemohol. Zber dát je mantrou každého biznisu, ak chceme, aby fungoval na plné obrátky. Informácie môžeme získavať napríklad kvalitatívnym alebo kvantitatívnym spôsobom. Ak stojíme o kvalitu, od toho tu máme focus group.

Ide o metódu získavania dát pomocou moderovanej diskusie. Uchádzačom sa prezentuje reklama, téma, produkt alebo iný vnem, na ktorý majú reagovať. Výskumníci zatiaľ tieto reakcie pozorujú, zaznamenávajú a následne vyhodnocujú závery. Výsledkom je znalosť toho, či sú (v prípade marketingu reklamy) efektívne a či plnia účel, aký zadávateľ reklamy očakáva, či je produkt prijatý vrelo, alebo ho odmietajú. Podľa týchto informácií následne pokračuje dianie v celom biznise. Focus group predstavuje prezentovanie vášho biznisu v praxi a reakcie, aké môžete očakávať od trhu, na ktorý sa chystáte.

 

Ďalších 5 slov sme sa naučili, čoskoro sa marketingový slovník BIZNIS.HELP rozšíri o ďalšie.