AKO UROBIŤ PÚTAVÝ SLOGAN

Opäť sme tu pre Vás s našim marketingovým slovníkom, v ktorom zhrnieme, prečo je claim či slogan dôležitým nástrojom marketingu.

Pútavý claim predstavuje po názve hneď druhý najdôležitejší marketingový nástroj, ktorý pomáha dotvárať celkový imidž. Využijete ho naprieč všetkými marketingovými kanálmi. Slogan sa oproti tomu zvyčajne viaže ku konkrétnej kampani a má krátkodobejšie využitie.

Hlavným účelom claimu/sloganu je podporiť danú značku, produkt či firmu/organizáciu.
Zároveň majú za cieľ zvýšiť povedomie u širokej skupiny ľudí.

Správny claim/slogan musí byť:

  • vecný
  • jednoznačne výstižný
  • ľahko zapamätateľný
  • pútavý
  • originálny

Aby bol Váš claim/šlogan dobre zapamätateľný, odporúčame zvoliť optimálnu dĺžku 2 až 5 slov. Myslite tiež na to, aby bol atraktívny a vzbudzoval záujem. Zároveň ale musí jednozačne a originálne prezentovať značku alebo produkt.

Náš tip: Slogan/claim by sa mal v reklamách objaviť vždy bezprostredne za produktom, aby si ho ľudia mohli dobre spojiť a zapamätať.

Zopár príkladov podarených sloganov:
Staroprameň: Jeden za všetkých. Všetci na jedno.