MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingový dialekt vie byť pekne mätúci, niekedy aj pre samotných marketérov. S pribúdajúcimi trendami pribúdajú aj nové výrazy, ktoré môžu mať niekedy aj dvojaký význam.

Ako by ste napríklad vysvetlili slovo impresia? Umelci si ho vyložia ako dielo zachytávajúce náladu, marketéri ho chápu ako označenie jedného zobrazenia reklamy.

Vás tento problém ale čoskoro trápiť nebude – pomôže vám s tým marketingový slovník BIZNIS.HELP.

Zabráňme komunikačnému šumu tým, že sa bližšie zoznámime s marketingovým žargónom. V každom blogu od BIZNIS.HELP nájdete 5 výrazov z marketingového slovníka spolu s ich výkladom.

Konverzný pomer

Pri rozprávaní o konverznom pomere potrebujeme v skratke vedieť, čo je konverzia. Je to merateľný údaj o ľuďoch, interagujúcich s vaším obsahom a následné vykonávajúcich akcie, ktoré od nich požadujete. Môže to byť napríklad objednávka, vyplnenie dotazníka alebo kontaktného formulára, registrácia na web, stiahnutie e-booku a podobne.

Konverzný pomer (v angličtine conversion rate, v skratke CR) je percentuálne číslo, ktoré vám ukáže, nakoľko ste vo vyžadovaní určitých akcií od návštevníkov vášho webu (alebo iných platforiem) úspešní. Ide o pomer všetkých návštev s tými, ktoré skončili vykonaním nejakej akcie, napríklad objednávky topánok. Ak by váš e-shop navštívilo 2000, z toho 500 by si niečo objednalo, váš konverzný pomer by bol 25%.

AIDA

Medzi dôležité teoretické poznatky, bez ktorých sa marketér nezaobíde, jednoznačne patrí model AIDA. Ide o skratku 4 anglických slov
 Attention (pozornosť), Interest (záujem), Desire (túžba) a Action (akcia).

Skratka AIDA predstavujú fázy, ktorými prechádzajú zákazníci od chvíle, čo sa dostanú do prvého kontaktu s produktom alebo službami, až do chvíle, kým nedôjde k nákupu. Po získaní ich pozornosti musíte propagovať svoje produkty, služby a ich prednosti čo najlepšie, aby ľudí zaujali a vyvolali v nich túžbu vlastniť alebo využiť, čo sa im ponúka. Ak to urobíte správne, prichádza na rad akcia v podobe rôznych konverzií.

KPI

KPI je skratkou slovného spojenia Kľúčový ukazovateľ výkonnosti, v angličtine známeho ako Key Performance Indicators. Je to merateľný údaj výkonnosti činností a toho, ako efektívne a nakoľko úspešne napĺňate svoje ciele v spoločnosti. Merať môžete návštevnosť webu a jej dĺžku, konverzie, priemerné zisky a kopec iných hodnôt, najdôležitejšie je ale venovať pozornosť zásadným, kľúčovým metrikám, ktoré sú pre váš cieľ najdôležitejšie.

Neexistuje všeobecná šablóna pre KPI. Môže byť individuálny pre každú spoločnosť, aj pre každého človeka. Ciele si môžete nastaviť všeobecné (vybudovať medzinárodný brand), ale aj drobnejšie (napríklad vytvoriť responzívny dizajn webu). Metriky, ktoré pri dosahovaní týchto cieľov budete sledovať, sú tak vždy odlišné v závislosti od cieľa.

Pull Marketing

Marketing má kvantum stratégií, ako získať klientom nových zákazníkov. Pull Marketing je spôsob, ktorý sa snaží získať zákazníkov a zvýšiť dopyt po produktoch alebo službách. Princíp celej stratégie tkvie v tom, že sa na zákazníkov nenalieha.

Značka cieli na ľudí zaujímajúcich sa o jej služby alebo produkty a snaží sa docieliť to, aby vybudovala brand, ku ktorému sa ľudia budú pravidelne vracať. Cieľom sú tak pevné a dlhodobé vzťahy s cieľovým publikom.

Push Marketing

Protikladom Pull Marketingu je stratégia Push Marketing. Zatiaľ čo je Pull variant nenútenou formou získavania novej klientely, Push Marketing „tlačí“ na predaj a na cieľových zákazníkov, aby sa hneď pustili do nákupu, alebo využili službu, ktorá sa im núka. V rýchlosti sa prezentujú prednosti produktov a služieb a očakáva sa okamžitá konverzia.

Nástrojom Push Marketingu je silná reklama, ktorá ide na ľudí priamo, bez okolkov. Zadávateľovi prináša takmer okamžité výsledky, no nemusí fungovať dlhodobo – to platí skôr pre Pull Marketing.

Slovnú zásobu sme si o čosi rozšírili a budeme v tom pokračovať aj nabudúce. Náš slovník má ešte veľa prázdnych strán na zapísanie.