Snažte sa robiť to čo milujete, inak sa budete musieť naučiť milovať to čo robíte…

V dnešnej dobe sa trh práce rýchlo mení a firmy musia neustále čeliť novým výzvam. Aby firmy mohli uspieť, potrebujú, aby ich zamestnanci boli kvalifikovaní a motivovaní.

Školenia môžu zamestnancom poskytnúť nové zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú na to, aby boli úspešní vo svojej práci. Môžu sa týkať rôznych oblastí, ako napríklad:

  • Technológie: Školenia môžu zamestnancom pomôcť naučiť sa používať nové technológie, ktoré sú dôležité pre ich prácu.
  • Zručnosti: môžu zamestnancom pomôcť zlepšiť svoje zručnosti v oblastiach, ako je komunikácia, riešenie problémov alebo vedenie ľudí.
  • Vedomosti: môžu zamestnancom poskytnúť nové vedomosti o ich odbore alebo o firme, pre ktorú pracujú.

Firemné teambuildingy môžu pomôcť zamestnancom lepšie sa spoznať a spolupracovať. Môžu tiež pomôcť zvýšiť morálku a motiváciu zamestnancov.

Tu sú niektoré konkrétne výhody, ktoré majú školenia a firemné teambuildingy pre firmy:

  • Zvýšenie produktivity: firemné teambuildingy môžu pomôcť zamestnancom zlepšiť ich výkonnosť v práci, čo môže viesť k zvýšeniu produktivity.
  • Zníženie fluktuácie zamestnancov: môžu pomôcť zamestnancom cítiť sa viac spokojní so svojou prácou a menej pravdepodobne budú uvažovať o odchode z firmy.
  • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov: môžu pomôcť zamestnancom poskytovať lepší zákaznícky servis, čo môže viesť k zvýšenej spokojnosti zákazníkov.

Dôležité je, aby boli školenia a teambuildingy dobre navrhnuté a aby boli v súlade s celkovou stratégiou firmy. Tu sú niektoré tipy, ako pripraviť úspešné školenia a firemné teambuildingy:

  • Zamerajte sa na potreby svojich zamestnancov: Predtým, ako začnete plánovať školenie alebo teambuilding, zistite, aké sú potreby vašich zamestnancov.
  • Vyberte si správny formát: Existuje mnoho rôznych typov školení a teambuildingov. Vyberte si formát, ktorý je vhodný pre vaše potreby a pre vaše zamestnancov.
  • Získajte spätnú väzbu: Po školení alebo teambuildingu získajte spätnú väzbu od svojich zamestnancov. To vám pomôže zlepšiť vaše budúce školenia a teambuildingy.


Školenia a firemné teambuildingy sú cenným nástrojom, ktorý môže firmám pomôcť dosiahnuť ich ciele. Ak sa firmy budú venovať školeniam a teambuildingom, môžu z nich získať veľký benefit.

Našimi hodnotami v Biznis.help je budovanie lojality medzi sebou ale aj s klientami. A to sa najrýchlejšie buduje práve pri spoločných zážitkoch. Preto aj týmto značkám sme už pomohli pri organizácii rôznych typov školení, či teambuildingov: