ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Tieto Zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 21. február 2022 a vzťahujú sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku

1. Úvod

Naša webová stránka, https://www.biznis.help (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookie“). Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našich webových stránkach.

2. Čo sú cookies?

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý je odoslaný spolu so stránkami tohto webu a uložený vašim prehliadačom na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.

3. Čo sú skripty?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je to webový maják?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý neviditeľný text alebo obrázok na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webových stránok. Za týmto účelom sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. Cookies

5.1 Technické alebo funkčné cookies

Niektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webových stránok fungujú správne a že vaše preferencie používateľov zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookie vám uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Takto nemusíte pri návšteve našich webových stránok opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestňovať bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické cookies

Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookie.

5.3 Marketingové/sledovacie cookies

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.

6. Umiestnené cookies

Použitie

Intercom Messenger používame na podpora chatu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Intercom Messengersvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

 
Expirácia
relácia
1 týždeň

 

 
Funkcia
Poskytnúť rôzne funkcie naprieč stránkami

Použitie

Elementor používame na tvorba obsahu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Štatistické (anonymné)

Meno
elementor

 

Expirácia
trvalé

 

Funkcia
Uchovávať vykonané akcie na webových stránkach

Použitie

Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno
tablesorter-savesort

Použitie

Facebook používame na zobrazenie najnovších sociálnych príspevkov a/alebo tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Facebooksvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

 

Expirácia
trvalé
3 mesiace
2 roky
1 rok
3 mesiace
3 mesiace
90 dní
2 roky
30 dní
2 roky
1 rok

 

Expirácia
Ukladať a sledovať interakcie
Uchovávať a sledovať návštevy na rôznych webových stránkach
Uchovávať poslednú návštevu
Uchovávať podrobnosti o účte
Uchovávať jedinečné ID relácie
Zaistiť zobrazovanie reklám alebo opätovné zacielenie
Uchovávať prihlásených používateľov
Poskytnúť prevenciu podvodov
Uchovávať jedinečné ID používateľa
Uchovávať podrobnosti o prehliadači
Uchovávať podrobnosti o účte

Funkčné, nutné

Meno

wd
csm
actppresence

 

Expirácia

1 týždeň
90 dní
relácia

 

Funkcia

Získať informácie o rozlíšení obrazovky
Poskytnúť prevenciu podvodov
Uchovávať a sledovať, či je karta prehliadača aktívna

Použitie

Google reCAPTCHA používame na prevencia spamu. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google reCAPTCHAsvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Funkčné, nutné

Meno
_grecaptcha

 

Expirácia
relácia

 

Funkcia
Poskytnúť ochranu pred spamom

Marketingové

Meno
rc::c
rc::b
rc::a

 

 

Expirácia
relácia
relácia
trvalé
 

 

Funkcia

čítať a filtrovať požiadavky od robotov
čítať a filtrovať požiadavky od robotov
čítať a filtrovať požiadavky od robotov

Použitie

Google Analytics používame na štatistiky webových stránok. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Analyticssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Štatistické

Meno

_ga_*
_ga
_gid
_gat_gtag_UA_*

 

Expirácia
1 rok
2 roky
1 deň
1 minuta

 

Funkcia

Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
Uchovávať a počítať zobrazenie stránok
Uchovávať jedinečné ID používateľa

Použitie

Google Fonts používame na zobrazenie webfontov. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Fontssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno

 

Expirácia
vyprší okamžite

 

Funkcia
Získať IP adresu

Použitie

Google Maps používame na zobrazenie máp. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Google Mapssvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno

 

Expirácia
vyprší okamžite

 

Funkcia
Získať IP adresu

Použitie

YouTube používame na zobrazenie videa. Čítaj viac

Zdieľanie údajov

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si YouTubesvyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Marketingové

Meno

GPS
YSC
PREF

 

Expirácia

relácia
relácia
8 mesiacov

 

Funkcia

Uchovávať údaje o polohe
Ukladať a sledovať interakcie
Uchovávať používateľské predvoľby

Funkčné, nutné

Meno

 

Expirácia
6 mesiacov

 

Funkcia
Poskytnúť odhad šírky pásma

Použitie

Zdieľanie údajov

Zdieľanie údajov prebieha vyšetrovanie

Účel čakajúceho vyšetrovania

Meno

intercom-id-*
cmplz_toggle_data_id_0
cmplzDashboardDefaultsSet
cmplzFormValues
cmplz_toggle_data_id_2
cmplz_toggle_data_id_3
cmplz_consenttype
cmplz_toggle_data_id_4
cmplz_toggle_data_id_1
cmplz_layout
cmplz_banner-status
cmplz_consented_services
cmplz_policy_id
cmplz_marketing
cmplz_statistics
cmplz_preferences
cmplz_functional
wp-autosave-1

 

Expirácia


365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní
365 dní

7. Súhlas

Keď navštívite náš web prvýkrát, ukážeme vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookie. Akonáhle kliknete na „Uložiť predvoľby“, súhlasíte s tým, že použijeme kategórie súborov cookie a doplnkov, ktoré ste vybrali v kontextovom okne, ako je to popísané v týchto zásadách používania súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že náš web už nemusí správne fungovať.

Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.

Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.

Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

8. Povolenie/zakázanie a odstraňovanie súborov cookie

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, náš web nemusí fungovať správne. Pokiaľ cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

9. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
  • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
  • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookie. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

10. Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky k našim zásadám používania súborov cookie a tomuto vyhláseniu, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

BIZNIS.HELP s.r.o.
Lesnícka 4
080 05 Prešov
Slovensko

IČO: 522 91 758
DIČ: 212 097 7474

Slovensko
Webová stránka: https://www.biznis.help
E -mail: pleh.sinzib@ofni
Telefónne číslo: 0903 882 918

Tieto zásady používania súborov cookie boli synchronizované s serverom cookiedatabase.org v 21. február 2022